Поискай оферта

Онлайн софтуер

myOptis - социологически проучвания

myOptis - социологически проучвания - начална страница
Разработка на онлайн софтуер за провеждане на онлайн социологически проучвания за социологическа агенция Прагматика.

Характеристика: Динамична уеб система за  управление на информация.
 - Управление на потребители. Създаване и менидмънт на потребителски профили
 - Динамично създаване на социологически проучвания. Въпросниците се попълват онлайн, данните се визуализират и екпортират към специфичен софтуер за анализ
 - Система за точкуване на потребителите и овъзмездяването им с награди
 - Система за нотификация на потребители, известяването им чрез имейл за съществуващи проучвания

Използвани технологии: PHP; mySQL; HTML; CSS; Ajax, Web services

Време за разработка: 9 седмици.