Поискай оферта

Мултимедия

Flash презентация на План за управление на Природен парк Странджа

Flash презентация на План за управление на Природен парк Странджа - Екран от мултимедията

Презентацията на Плана за управление на Природен парк Старнджа служи за визулизация на представяне на Плана на неговото обществено обсъждане.

Характеристика: Презентацията е предназначена за публични прожекции на голям екран с мултимедиен проектор. Тя не изисква инсталиране и се разглежда с помощта на вградения Flash - Windows media Projector. Ръководи се посредством бутони.
- Кратка начална Flash анимация
- Напълно анимирани табла (slides) с анимирани плавни преходи между тях
- Анимация на надписите
- Снимки, схеми, карти 
Използвани технологии: Macromedia Flash
Време за разработка: 2 седмици.