Изпрати запитване
Природен парк Персина

/ Природен парк Персина

Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. 

    Проекти за Природен парк Персина

  • Уеб сайтове: 1 проект

Националност