Изпрати запитване

/ Мултимедиен диск Cosmetrain

Камара на строителите в България 30.10.2011 г.

Мултимедиен диск Cosmetrain - Помогало за бизнесмени в областта на строителството за прилагане на Система за управление на качеството ISO

Характеристика: Мултимедийният диск се разглежда без инсталация в Уеб браузер. Той включва
- Уроци за за прилагане на добри практики по ISO
- Тестове за проверка на знанията
- 6 езикови версии
Използвани технологии: Flash; HTML; JavaScript, jQuery
Време за разработка: 9 седмици.

Бранш