Изпрати запитване

/ Игра за Кнауф България

Knauf България 08.04.2015 г.
Онлайн промоционална игра за Кнауф България

Характеристика: Формуляр за записване с потвържения, изпращани по имейл; 

Използвани технологии: PHP; mySQL база данни; JavaScript

Време за разработка: 1 седмицa.