Изпрати запитване
Гражданско сдружение за Честни и демократични избори

/ Гражданско сдружение за Честни и демократични избори

Сдружение ГИСДИ има наблюдатели –доброволци във всички общини, като техния брой варира
ГИСДИ има регионални структури във всички избирателни райони на страната. Дейността на регионалните структури се ръководи отрегионалникоординатори, които представлявт организацията пред физически и юридически лица на местно ниво 

    Проекти за Гражданско сдружение за Честни и демократични избори

  • Уеб сайтове: 1 проект
ГИСДИ
ГИСДИ

Дизайн и разработка на уеб сайт на Гражданско сдружение за честни и демократични избори (ГИСДИ)

www.gisdi.eu 12.05.2013 г.

Националност