Изпрати запитване
Екологична организация Родопи

/ Екологична организация Родопи

Екологична организация – Родопи е създадена през 1992 г. от група студенти в първи курс, специалност биология към СУ “Климент Охридски” като Младежка секция към Българския съюз за защита на Родопите (БСЗР).

    Проекти за Екологична организация Родопи

  • Мултимедия: 1 проект
  • Уеб сайтове: 2 проекта
Мултимедиен диск
Мултимедиен диск "Централните Родопи - Страната на Орфей

Мултимедийният диск "Централните Родопи - Страната на Орфей " е туристически продукт, който представя разнообразни аспекти от богатството на този район на България. В него е включен богат текстови и снимков материал, видеофилми, песни. Към диска е направен и кратък мултимедиен филм.
 

22.09.2005 г.
Екологична организация Родопи
Екологична организация Родопи

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт  на природозащитна организация, изпълняваща дейности в централната част на Родопите и стопанисваща туристически информационен център в с. Широка Лъка.

04.08.2003 г.

Националност