Изпрати запитване

/ Български ветеринарен съюз

Български ветеринарен съюз www.bvsbg.com 17.09.2010 г.

Уеб сайтът на Българския ветеринарен съюз съдържа богата и разнообразна информация за ветеринарните лекари в българия. В него се публикуват новини и актуална информация, документи, свързани с дейността на членовете на Съюза. В уеб сайта има и форум за обмяна на идеи, както и микространици на регионалните колегии на БВС.

Характеристика: Дизайн и разработка на динамичен уеб сайт - система за управление на съдържанието (CMS)
 - Динамично създавани раздели (елементи на менюто)
  - Няколко вида модули, управлявани динамично през административен панел и добавяне на съдържание към тях.
 - Система за регистрация на потребители и контрол на достъпа до части на уеб сайта, определяни през административния панел
 - Анкети, Бюлетин,  Форум
- Административен панел за управление, защитен с парола

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS

Време за разработка: 4 седмици.