Изпрати запитване
Българска Фондация Биоразнообразие

/ Българска Фондация Биоразнообразие

Българска Фондация Биоразнообразие обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. 

    Проекти за Българска Фондация Биоразнообразие

  • Уеб сайтове: 15 проекта
  • Принт: 2 проекта
  • Мултимедия: 8 проекта
Българска фондация
Българска фондация "Биоразнообразие"

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт на водеща българска организация в опазването на биологичното разнообразие и природното наследство на България и съседните страни от Югоизточна Европа.

24.06.2006 г.
Мултимедиен диск
Мултимедиен диск "10 години Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието"

Мултимедийният диск "10 години БШПОБ" представя работата на стотици хора за продължителен период от време върху голяма територия. В него са поместени множество различини рубрики с текстова информация, снимков и видеоматериал, научни доклади, официални документи.
 

10.10.2005 г.
Мултимедиен диск документален архив за План за управление на Национален парк Пирин
Мултимедиен диск документален архив за План за управление на Национален парк Пирин

Мултимедийният диск - архив за Плана за управление на Националния парк Пирин представлява сборник от всички документи свързани с разработката на плана за управление - над 5000 страници в PDF формат. Документите могат да бъдат разглеждани и разпечатвани на всеки компютър.
 

27.09.2004 г.
Мултимедиен диск - визитна картичка на
Мултимедиен диск - визитна картичка на "Българска фондация Биоразнообразие"

Мултимедийният диск на Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ) представлява електронна визитна картичка на организацията. В него е поместена основната информация за БФБ, която може да заинтересува настоящи и бъдещи донори и партньори.
 

11.06.2004 г.
Мултимедиен диск
Мултимедиен диск "Национален парк Пирин"

Мултимедийният диск "Национален парк Пирин " представя природното и културно богатство в района на парка. В него е включен богат текстови и снимков материал, видеофилми, песни. Към диска е направен и кратък мултимедиен филм за парка.
 

08.11.2003 г.

Националност