Изпрати запитване

/ BESSON CHAUSSURES - кампании

Besson Chaussures 24.09.2013 г.

Система за рекламни кампании на френската верига за търговия с обувки Besson chaussures

Характеристика: Формуляри за записване с потвържения, изпращани по имейл; генериране на Бонус талони. Интеграципя с google локатор

Използвани технологии: PHP; mySQL база данни; JavaScript

Време за разработка: 2 седмици.