Изпрати запитване

/ Аутсорсинг от Уебрикс

Аутсорсингът има за цел да освободи своя потребител от задачи, които не са директно свързани с неговия бизнес. За Вас, освен осигуряването на стабилно и ефективно опериране на системите, аутсорсингът също така означава по-лесен и бърз достъп до най-новите технологии, което може да се окаже значително предимство пред конкуренцията.

Ние преглагаме следните направления
  • разработка и администриране на софтуер
  • разработка и/или адаптиране на търсената функционалност към нуждите на клиента 
  • поддръжка на потребителя


Освен технологични, аутсорсингът има редица предимства от практическа гледна точка 
  • ограничаване на текущите и оперативни разходи и промяна в тяхната структура 
  • бързо възвръщане на инвестициите 
  • гарантирана продължителна работа на системата 
  • елиминиране на риска с квалифицирани вътрешни специалисти 
  • фокусиране върху главния бизнес и освобождаване на ресурси на предприятието