Система за управление на данни на Зелени Балкани - Изработка на онлайн магазин, Изработка на уеб сайт | Уебрикс
Поискай оферта

Онлайн софтуер

Система за управление на данни на Зелени Балкани

Начална страница

Федерация Зелени Балкани повери на Webrix разработката на онлайн система за управление на информацията в организацията. Системата съдържа информация за различни сфери в дейността на организацията, както и пълна база данни с членове, партньори и други контакти на организацията.

Характеристика: Динамична уеб система за съхраняване и управление информация.
Модул Контакти
  - Въвеждане и редакция на контакти с над 100 полета
 -  Търсене и сортиране на въведените данни по множество критерии
 -  Запазване на филтри за търсене за по-нататъшно използване
 -  Система за изпращане на персонализирани имейл съобщения на базата на темплейти, до желани селекции на контакти
 - Система за генериране на персонализирани документи за печат на базата на темплейти и извличаща данни за контактите от базата данни.
 - експортиране на контакти по филтри в няколко формата

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS; Ajax
Време за разработка: 10 седмици.

Модул Проекти
  - Въвеждане и редакция на проекти на организацията
 -  Търсене и сортиране на въведените данни по множество критерии

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS; Ajax
Време за разработка: 2 седмици.

Модул Работно време
  - Система за определяне на ставките за работно време на служителите
 - Персонализирани форми за въвеждане на работно време
 - Връзка с другите части на системата и спореляне на ресурси
- Справки за отработеното време по служители, типове дейност, проекти, времеви таблици

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS; Ajax
Време за разработка: 3 седмици.

Модул Деловодство
  - Въвеждане и редакция на документите на организацията
 -  Търсене и сортиране на въведените данни по множество критерии
 - Система за съобщения между потребителите

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS; Ajax
Време за разработка: 2 седмици.

Модул Медийни изяви
- Въвеждане и редакция на медийните изяви на организацията
- Архив от документи към медийните изяви
- Търсене и сортиране на въведените данни по множество критерии

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS; Ajax
Време за разработка: 2 седмици.

Модул Биоразнообразие
  - Въвеждане и редакция на мониторингови обекти с множество характеристики
 -  Въвеждане и редакция на гнезда, колонии, нощувки, площадки за подхранване
 -  Въвеждане и редакция на наблюдения, подхранвания и опръстенявания на птици
 -  База данни с индивиди, техни характеристики, история на птиците 
 -  Справки и статистики на базата на данните
 -  Търсене и сортиране на въведените данни по множество критерии

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS; Ajax
Време за разработка: 30 седмици.