Поискай оферта

Онлайн софтуер

Регистър на членовете Български ветеринарен съюз

Регистър на членовете Български ветеринарен съюз - Регистър на членовете Български ветеринарен съюз
Цялостна преработка на софтуера на Регистъра на членовете Български ветеринарен съюз за 2023 година - онлайн базирана система за управление на информацията.

Характеристика: Динамична уеб система за съхраняване и управление информация.
- Въвеждане и редакция на членове
- Търсене и сортиране на въведените данни по множество критерии
- Въвеждане, редакция и търсене на записи за членски внос, наказания и глоби.
- Експорт на данните
- Система за контрол на достъпа с множество администратори с различни права
- Система за уведомяване на администраторите
- Ограничаване на права на потребителите на база плащания

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS; Ajax

Време за разработка: 6 седмици.