Поискай оферта

Онлайн софтуер

Регистър на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация

входна сатраница
Българската хотелска и ресторантьорска асоциация възложи на Уебрикс разработката на Регистъра на членовете си - онлайн базирана система за управление на информацията.

Характеристика: Динамична уеб система за съхраняване и управление информация.
  - Въвеждане и редакция на членове
 -  Търсене и сортиране на въведените данни по множество критерии
 - Въвеждане и редакция на обекти на всеки член, автоматизирано изчисляване на членския внос
 -  Въвеждане, редакция и търсене на записи за членски внос.
 -  Експорт на данните
 - Система за контрол на достъпа с множество администратори с различни права
 - Система за уведомяване на администраторите
 - Издаване на PDF сертификати на членовете

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS; Ajax

Време за разработка: 9 седмици.