Природен парк Персина - Изработка на онлайн магазин, Изработка на уеб сайт | Уебрикс
Поискай оферта

Клиенти

Природен парк Персина

Природен парк Персина
Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка.