Мултимедия - Изработка на онлайн магазин, Изработка на уеб сайт | Уебрикс
Поискай оферта
<

Мултимедия

Мултимедийни Flash презентации, мултимедийни дискове, мултимедийни игри и симулации.
Движението и специалните ефекти в едно представяне, винаги привличат допълнително внимание на зрителите върху темата.
начална страница

Мултимедиен диск Cosmetrain - Помогало за бизнесмени в областта на строителството за прилагане на Система за управление на качеството ISO

Камара на строителите в България 30.10.2011
начална страница

Мултимедиен диск Euro ENEFF - Помагало за строители.

Камара на строителите в България 21.12.2010
начална страница

Мултимедиен продукт, обслужващ нуждите на Информационен и туристически център "Поморийско езеро" на федерация Зелени Балкани. Предназначен е за touch screen устройство, но  има и on-line версия.

Федерация Зелени Балкани www.greenbalkans.org/pomoriecenter/ 21.12.2010
www.greenbalkans.org/pomoriecenter/
слайд

Мултимедийна Флаш презентация, по случай 20 годишнината на Оптиком - водещ вносител на селскотопанска техника в България

Оптиком ООД 12.12.2010
Начален екран

Презентация за представяне на възможностите на софтуер за енергийна ефективност разработен от Технически Университет София.

Технически университет - София 11.04.2008
Екран от играта

Флаш играта Еврошанс е създадена като симулация на реалната игра Еврошанс. 


 

Евробет www.eurochance.bg/Game.html 29.11.2006
www.eurochance.bg/Game.html
Екран от мултимедията

Мултимедийният диск "10 години БШПОБ" представя работата на стотици хора за продължителен период от време върху голяма територия. В него са поместени множество различини рубрики с текстова информация, снимков и видеоматериал, научни доклади, официални документи.
 

Българска Фондация Биоразнообразие 10.10.2005
Екран от мултимедията

Мултимедийният диск "Централните Родопи - Страната на Орфей " е туристически продукт, който представя разнообразни аспекти от богатството на този район на България. В него е включен богат текстови и снимков материал, видеофилми, песни. Към диска е направен и кратък мултимедиен филм.
 

Екологична организация Родопи 22.09.2005
Екран от мултимедията

Комплект презентации по случай 10 години работа на Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието.

Българска Фондация Биоразнообразие 25.01.2005
Екран от мултимедията

Окончателно представяне на постигнатото по проект Националната самооценка на възможностите на България за глобално управление на околната среда.
 

Програма за развитие на ООН 29.10.2004
Екран от мултимедията

Тази презентация представя красотата на природния парк, постигнатото през годините в него, проблемите на парка и възможностите пред обществото за съхраняване на природните красоти в него. Създадена е по случай 70 гидишнитата от създаването на парка и е предназначена за визуална подкрепа на речта на директора на парка пред гостите.
 

Природен парк Витоша 25.10.2004
Екран от мултимедията

Мултимедийният диск - архив за Плана за управление на Националния парк Пирин представлява сборник от всички документи свързани с разработката на плана за управление - над 5000 страници в PDF формат. Документите могат да бъдат разглеждани и разпечатвани на всеки компютър.
 

Българска Фондация Биоразнообразие 27.09.2004
Екран от мултимедията

Презентацията на Българска фондация "Биоразнообразие" служи за визуално подпомагане на представянето на организацията пред публика - семинари, конференции, коктейли.
 

Българска Фондация Биоразнообразие 14.09.2004
Екран от мултимедията

Мултимедийният диск на Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ) представлява електронна визитна картичка на организацията. В него е поместена основната информация за БФБ, която може да заинтересува настоящи и бъдещи донори и партньори.
 

Българска Фондация Биоразнообразие 11.06.2004
Екран от мултимедията

Презентацията на "Националната самооценка на България за глобално управление на околната среда" е създадена за представяне на едноименния проект.
 

Програма за развитие на ООН 19.11.2003
Екран от мултимедията

Мултимедийният диск "Национален парк Пирин " представя природното и културно богатство в района на парка. В него е включен богат текстови и снимков материал, видеофилми, песни. Към диска е направен и кратък мултимедиен филм за парка.
 

Българска Фондация Биоразнообразие 08.11.2003
Екран от мултимедията

Мултимедийният диск "Национален механизъм за обмен на информация в областта на биоразнообразието" (Clearing-House Mecanism) представя целите дейностите и резултатите от мащабен проект между Министерството на околната среда и водите и Програмата за развитие на ООН.
 

Програма за развитие на ООН 18.09.2003
Начална страница

Презентацията на Плана за управление на Национален парк Пирин служи за визулизация на представяне на Плана на неговото обществено обсъждане.
 

Българска Фондация Биоразнообразие 15.09.2003
Екран от мултимедията

Презентацията на Плана за управление на Природен парк Старнджа служи за визулизация на представяне на Плана на неговото обществено обсъждане.
 

Българска Фондация Биоразнообразие 22.07.2003
Екран от мултимедията

Мултимедийният диск на Сдружение Нетхарвест представлява електронна визитна картичка на организацията. В него е поместена основната информация за netHarvest - цели, дейности, досегашни проекти.
 

Сдружение netHarvest 15.02.2003