Поискай оферта

Уеб сайтове

Опазване на хищните птици

Опазване на хищните птици - Начална страница

Дизайн и разработка на уеб сайт, посветен на опазването на хишните птици в България. Тук има богата информация за грабливите птици, както и информацията за дейностите на Федерация Зелени Балкани за опазването им.
Към динамичния уеб сайт създадохме още 2 динамични микросайта, отнасящи се за специфични части от дейноста на организацията.

Характеристика: Динамичен уеб сайт - система за управление на съдържанието (CMS)
- Добавяне, редактиране и премахване на раздели към сайта
- Добавяне, редактиране и премахване на съдържание към разделите.
- Административен панел за управление, защитен с парола
 - Допълнителни 2 динамични, посветени на специфични дейности към проекта

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS

Време за разработка: 6 седмици.