Опазване на речните екосистеми и устойчиво управление на риска от наводнения - Изработка на онлайн магазин, Изработка на уеб сайт | Уебрикс
Поискай оферта

Уеб сайтове

Опазване на речните екосистеми и устойчиво управление на риска от наводнения

Начална страница

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт по проект на Българска фондация Биоразнообразие за управлението на водите и мерките за защита от наводнения. В уеб сайта има  информация за проучвания на крайречните местообитания, документирани добри и лоши практики за управление на речните легла,  европейски подходи и нормативна база при управлението на риска от наводнения.

Характеристика: Динамичен уеб сайт - система за управление на съдържанието (CMS)
- Добавяне, редактиране и премахване на раздели към сайта
- Добавяне, редактиране и премахване на съдържание към разделите.
- Система за новини; система за коментари
- Административен панел за управление, защитен с парола

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS

Време за разработка: 4 седмици.