Поискай оферта

Уеб сайтове

Натура 2000: Федерация Зелени Балкани

Натура 2000: Федерация Зелени Балкани - Начална страница

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт за Мрежата Натура 2000 и дейностите, които извършва Федерация Зелени Балкани
Към динамичния уеб сайт създадохме още 1 статичeн микросайт, отнасящ се за специфични части от дейноста на организацията.

Характеристика: Динамичен уеб сайт - система за управление на съдържанието (CMS)
- Добавяне, редактиране и премахване на раздели към сайта
- Добавяне, редактиране и премахване на съдържание към разделите.
- Административен панел за управление, защитен с парола
 - Допълнителен статичен миросакта, посветен на специфични дейности

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS

Време за разработка: 3 седмици.