Мултимедийен диск -визитна картичка на "Национален механизъм за обмен на информация" - Изработка на онлайн магазин, Изработка на уеб сайт | Уебрикс
Поискай оферта

Мултимедия

Мултимедийен диск -визитна картичка на "Национален механизъм за обмен на информация"

Екран от мултимедията

Мултимедийният диск "Национален механизъм за обмен на информация в областта на биоразнообразието" (Clearing-House Mecanism) представя целите дейностите и резултатите от мащабен проект между Министерството на околната среда и водите и Програмата за развитие на ООН.

Характеристика: Мултимедийният диск се разглежда без инсталация в Уеб браузер. Интерфейсът на бразузера е маскиран чрез JavaScript и прозорецът се отваря в режим "FullScreen".
- Кратка начална Flash анимация (клип)
- Flash интерфейс (бутони и менюта)
Използвани технологии: Macromedia Flash; HTML; JavaScript
Време за разработка: 2 седмици.