Поискай оферта

Мултимедия

Мултимедиен диск "10 години Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието"

Екран от мултимедията

Характеристика: Мултимедийният диск се разглежда без инсталация в Уеб браузер. Интерфейсът на бразузера е маскиран чрез JavaScript.
- Начална Flash анимация (клип), включваща звук и картина
- Flash интерфейс (бутони и менюта)
- Отваряне на различни документи
- Българска и английска версия
Използвани технологии: Macromedia Flash; HTML; JavaScript
Време за разработка: 7 седмици.