Поискай оферта

Мултимедия

Мултимедиен диск "Централните Родопи - Страната на Орфей

Екран от мултимедията

Мултимедийният диск "Централните Родопи - Страната на Орфей " е туристически продукт, който представя разнообразни аспекти от богатството на този район на България. В него е включен богат текстови и снимков материал, видеофилми, песни. Към диска е направен и кратък мултимедиен филм.

Характеристика: Мултимедийният диск се разглежда без инсталация в Уеб браузер. Интерфейсът на бразузера е маскиран чрез JavaScript и прозорецът се отваря в режим "FullScreen".
- Начална Flash анимация (клип), включваща звук и картина
- Flash интерфейс (бутони и менюта)
- Flash анимации, представящи отделните раздели и подраздели
- Филми и музика
- Flash филмче с дикторски глас, представящо района
- Българска и английска версия
Използвани технологии: Macromedia Flash; HTML; JavaScript
Време за разработка: 9 седмици.