Поискай оферта

Мултимедия

Мултимедиен диск документален архив за План за управление на Национален парк Пирин

Екран от мултимедията

Мултимедийният диск - архив за Плана за управление на Националния парк Пирин представлява сборник от всички документи свързани с разработката на плана за управление - над 5000 страници в PDF формат. Документите могат да бъдат разглеждани и разпечатвани на всеки компютър.

Характеристика: Мултимедийният диск се разглежда без инсталация в Уеб браузер. Документите се разглеждат и разпечатват отново в уеб браузер с помощта на Acrobat Reader.
- Начално меню за избор на език
- Основна страница с дървовидно меню за избор на документ
- Българска и английска версия 
Използвани технологии: Macromedia Flash; HTML; JavaScript
Време за разработка: 2 седмици.