Камара на строителите в България - Изработка на онлайн магазин, Изработка на уеб сайт | Уебрикс
Поискай оферта

Клиенти

Камара на строителите в България

Камара на строителите в България
Камарата на строителите в България (КСБ)  е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите. КСБ е  независимо, доброволно, професионално  сдружение и е официален представител на строителите в България. Членове на КСБ са 1689 юридически лица, 16 учебни заведения и 7 сдружения с нестопанска цел.