Поискай оферта

Клиенти

Гражданско сдружение за Честни и демократични избори

Гражданско сдружение за Честни и демократични избори
Сдружение ГИСДИ има наблюдатели –доброволци във всички общини, като техния брой варира
ГИСДИ има регионални структури във всички избирателни райони на страната. Дейността на регионалните структури се ръководи отрегионалникоординатори, които представлявт организацията пред физически и юридически лица на местно ниво