Поискай оферта

Клиенти

Ботаническа градина на БАН

Ботаническа градина на БАН
В Ботаническата градина на БАН се намира най-богатата на Балканите обществена сбирка растения. Колекционният фонд наброява над 4500 вида и форми растения. Над 1 % от разнообразието на висшите растения в света е включено в колекциите.