Басейнова дирекция - Пловдив - Изработка на онлайн магазин, Изработка на уеб сайт | Уебрикс
Поискай оферта

Клиенти

Басейнова дирекция - Пловдив

Басейнова дирекция - Пловдив
Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерството на околната среда и водите, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.