Клиенти

Начало » Клиенти
Федерация Зелени Балкани

Федерация Зелени Балкани

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България.
Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България. В близо 20-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърди пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет. Свидетелство за това е доверието, с което се ползва организацията и членството на близо 4500 български и чужди граждани в нея.

    Проекти за Федерация Зелени Балкани

  • Уеб сайтове: 14 проекта
  • Мултимедия: 1 проект
  • Онлайн софтуер: 1 проект
НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти

НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти

Дизайн и изработка на уеб сайт по проект Натура 2000 в България - Нови хоризонти.
greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/ 08.10.2018 г.
Светло бъдеще за Черния лешояд

Светло бъдеще за Черния лешояд

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт по проект за реинтродукция на едрите грабливи птици "Светло бъдеще за Черния лешояд"
greenbalkans.org/VulturesBack/ 15.02.2016 г.
Делфини - Зелени балкани

Делфини - Зелени балкани

Уеб дизайн и изработка на уеб сайт за Програмата за опазване на делфините на Зелени Балкани
greenbalkans.org/delfini/ 25.09.2015 г.
Спасителен център за диви животни

Спасителен център за диви животни

Уеб дизайн и цялостна преработка на софтуера за 2014 г. на Спасителен център за диви животни - Стара Загора
greenbalkans-wrbc.org 11.08.2014 г.
Червеногушата гъска

Червеногушата гъска

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт по проект на Федерация Зелени Балкани за опазването на Червеногушата гъска в България
greenbalkans.org/branta 01.06.2014 г.
По-голям шанс за Белошипата ветрушка в България

По-голям шанс за Белошипата ветрушка в България

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт по проект на Федерация Зелени Балкани "По-голям шанс за Белошипата ветрушка в България"
www.greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/ 15.01.2013 г.
Онлайн магазин на Зелени Балкани

Онлайн магазин на Зелени Балкани

Уеб дизайн и разработка на онлайн магазин на Федерация Зелени Балкани
www.greenbalkans.org/shop/ 12.12.2012 г.
НАТУРА 2000 в Област Смолян

НАТУРА 2000 в Област Смолян

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт по проект на Федерация Зелени балкани 

www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project 16.06.2012 г.
ТИЦ

ТИЦ "Поморийско езеро"

Мултимедиен продукт, обслужващ нуждите на Информационен и туристически център "Поморийско езеро" на федерация Зелени Балкани. Предназначен е за touch screen устройство, но  има и on-line версия.

www.greenbalkans.org/pomoriecenter/ 21.12.2010 г.
Система за управление на данни на Зелени Балкани

Система за управление на данни на Зелени Балкани

Федерация Зелени Балкани повери на Webrix разработката на онлайн софтуерна система за управление на информацията в организацията. Уеб системата съдържа информация за различни сфери в дейността на организацията.
23.09.2010 г.
Опазване на хищните птици

Опазване на хищните птици

Дизайн и разработка на уеб сайт, посветен на опазването на хишните птици в България. Тук има богата информация за грабливите птици, както и информацията за дейностите на Федерация Зелени Балкани за опазването им.
www.greenbalkans.org/birdsofprey/ 18.04.2010 г.
Натура 2000: Федерация Зелени Балкани

Натура 2000: Федерация Зелени Балкани

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт за Мрежата Натура 2000 и дейностите на Федерация Зелени Балкани, свързани с нея
www.greenbalkans.org/natura2000/ 08.02.2010 г.
Поморийско езеро: Зелени Балкани

Поморийско езеро: Зелени Балкани

Уеб дизайн и разработка на 3 уеб сайта за Поморийско езеро и дейностите, които извършва Федерация Зелени Балкани в защитената зона.
www.greenbalkans.org/pomorielake 06.02.2010 г.
Прилепите в България

Прилепите в България

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт, посветен на прилепите в България. Тук има богата информация за видивете прилепи, техния живот, опазване, заплахи за тяхното съществуване.

www.greenbalkans.org/prilepi 14.01.2010 г.
Спасителен център за диви животни

Спасителен център за диви животни

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт на Център за лечение на пострадали и болни диви животни.  Уеб сайтът представя дейността на центъра, позволява служителите да осъвременяват съдържанието в него, да поставят новини, акценти, банери...
www.greenbalkans-wrbc.org 01.01.2009 г.
Федерация Зелени Балкани

Федерация Зелени Балкани

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт на една от водещите български организации за опазване на дивата природа - Федерация Зелени Балкани. Сайтът позволява своевременното оповестяване новини, свързани с дейността на организацията, както и пълно представяне на организацията
www.greenbalkans.org 14.07.2008 г.

За контакт с Уебрикс

Уебрикс Офис Пловдив
Адрес
Пловдив 4005
ул. "Самара" № 13
Телефони за връзка
тел.  032 622369
088 909 9496 

Уебрикс Офис София


Електронна поща

Обратна връзка

 

Направете запитване за оферта